از روزبه تا سلمان محمدی!

صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)

دنیا

احوال دنیا را پرسیدم من از فرزانه ای

گفت : یا بادست یا خوابست یا افسانه ای

گفتمش احوال عمرم را بگو که عمر چیست؟

گفت یا برف است یا شمعست یا پروانه ای

گفتمش اینها که می بینی در او دل بسته اندتعجب

گفت: یا کورند یا مستند یا دیوانه ای  

دنیا همه هیچ است و اهل دنیا همه هیچ

ای هیچ برای هیچ ،بیهوده مپیچ!

.

.

.

دنیا سه روز است:

دیروز!

حکیمی پند آموز است که گذشت و بر نمی گردد.

امروز!

دوستی است در حال وداع ،که باید آن را غنیمت شمرد

و فردا!

آرزویی بیش نیست که معلوم نیست به آن برسی!

.

.

.

رغبت و میل به دنیا مایه غم و اندوه است و زهد در دنیا مایه راحتی جسم و جانست!

.

.

دنیا نه جای آسایش است بلکه جای آزمایش است.

.

**********************************

****دنیا زندان مومن است**************

**********************************

              *****یا حق*****