از روزبه تا سلمان محمدی!

صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)

پذیرفته شدن توبه آدم
نویسنده : غریب آشنا - ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
 

صاحب کتـاب درالثـمـین در ذیل آیه شریفـه فـتـلقـى آدم … نقـل مـى کند که:

چـون خـداى متعال اراده فرمود توبه آدم را بپذیرد پرده از جلو چشم آدم برداشته شد و در ساق عرش اسامى خمسه آل عبا را مشاهده کرد و آنها را بر زبان راند و از جبرئیل پرسید: اینان کیستند؟

جبرئیل آنها را مـعـرفـى کرد و سپس گفت خدا را به این اسامى بخوان تا توبه ات را بپـذیرد

آدم پـرسید چگونه بخوانم ، جبرئیل گفت : بگو

یا حمید بحق محمد

یا عالى بحق على

یا فاطر بحق فاطمة

یا محسن بحق الحسن و … 

وقـتـى جبرئیل نام حسین را برد قلب آدم (على نبینا و آله و علیه السلام) شکست و اشکش جارى شد، گفت :

برادرم جبرئیل چرا هنگامى که نام پنجمى را بر زبان جارى نمودم قلبم شکست و اشکم جارى شد؟

جبرئیل گـفـت : براى این فـرزندت مصیبتى روى مى دهد که مصائب در پیش ‍ آن کوچک و حقیرند.
آدم گفت : اى برادر آن مصیبت چگونه است ؟

جبرئیل گـفـت : «او را با لب تشنه مى کشند در حالى که غریب و بیکس و تنها است و یار و یاورى ندارد
و اگر ببینى اى آدم او را در آن روز که مى گوید:

واى از تشنگى و کمى یار و یاور 

تـشنگـى چـنان بر او غـلبه کند که آسمـان به چـشمـش تـیره و تـار آید مثل اینکه دود فاصله شده است

پس هیچکس او را یارى نکند مگر با شمشیر که بجانش افتند و او را مـانند گـوسفند ذبح کنند و سرش را قفا ببرند و دشمنان پس از کشتن اموالش را غـارت نمایند و سرهاى او و یارانش را شهر به شهر و دیار به دیار بگردانند و زنانش را اسیر نمایند.