از روزبه تا سلمان محمدی!

صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)

اوصاف بهشت و اهل بهشت در کلام پروردگار عالم (قرآن)
نویسنده : غریب آشنا - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
 

اوصاف بهشت در قرآن


در بهشت, باغهای وسیع به پهنای آسمانها و زمین (1) و پوشیده از انواع درختها با همه گونه میوه رسیده و در دسترس (۲) و ساختمانهای با شکوه (۳) و نهرهای آب زلال (۴) و شیر و عسل و شراب طهور (۵)  و از چیزی که مورد میل و رغبت بهشتیان باشد (6) و فوق خواسته ای آنان وجود دارد (7)

اوصاف بهشت در قرآن

بهشتیان با لباسهای حریر و پرنیان و انواع زینتها آراسته (8) و رودر روی یکدیگر بر تختهای مرصع و بسترهای نرم, تکیه می دهند (9) و به حمد و سپاس الهی می پردازند (10) و سخن بیهوده ای بر زبان نمی آورند و نمی شنوند (11).

نه سرما ایشان را میآزارد و نه گرما (12) ; نه رنج و خستگی و ملالی دارند (13)

و نه ترس و اندوهی (14), و نه در دل, کینه و کدورتی (15).

پیش خدمتان زیبا در اطرافشان حرکت می کنند(16) و جامهای شراب بهشتی به آنان می نوشانند که لذت و نشاط زاید الوصفی می بخشد و هیچ گونه آفتی ندارد (17)

و از انواع میوه ها و گوشت مرغان, تناول می کنند (18)

و از مصاحبت همسران زیبا و مهربان و ناآلوده بهره می برند (19).

و از همه بالاتر, از نعمت روحی رضوان الهی برخوردار می شوند (20)

و لطفهایی را از پروردگارشان دریافت می دارند که ایشان را غرق سرور می سازد و هیچ کس نمی تواند تصوری از مرتبه آن سرور, داشته باشد (21).

و این سعادت بی مانند و نعمتهای وصف ناشدنی و رحمت و رضوان و قرب الهی برای همیشه ادامه خواهد یافت(22) و پایانی نخواهد داشت (23).

اوصاف بهشت در قرآن


۱ـ آل عمران ۱۳۳/, حدید ۲۱/.
۲ـ الحاقهٔ ۲۳/, الدهر ۱۴/, نباء ۳۲/.
۳ـ توبهٔ ۷۲/, فرقان ۷۵/, زمر ۲۰/, سباء ۳۷/.
۴ـ بقرهٔ ۲۵/, آل عمران ۱۵/, و دهها آیه دیگر.
۵ـ محمد (ص) ۱۵/, دهر ۶/, ۱۸, ۲۱, مطففین ۲۸/.
۶ـ نحل ۳۱/, فرقان, ۱۶/, زمر ۳۴/, فصلت ۳۱/, شوری ۲۲/, زخرف ۷۱/.
۷ـ ق ۳۵/.
۸ـ کهف ۳۱/, حج ۲۳/, فاطر ۳۳/, دخان ۵۳/, دهر ۲۱/, اعراف ۳۲.
۹ـ حجر ۴۸/, کهف ۳۱/, صافات ۴۴/, طور ۲۰/, الرحمن ۵۴/, ۷۶, واقعهٔ ۱۵/ـ۱۶, غاشیهٔ ۱۳/ـ۱۶, یس ۵۶/.
۱۰ـ اعراف ۴۳/,یونس ۱۰/, فاطر ۳۴/, زمر ۷۴/.
۱۱ـ مریم ۶۲/,, نباء ۳۵/, غاشیهٔ ۱۱/.
۱۲ـ دهر ۱۳/.
۱۳ـ فاطر ۳۵/, حجر ۴۸/.
۱۴ـ اعراف ۳۵/, ۴۹, فصلت ۳۱/, زخرف ۶۸/, احقاف ۱۳/.
۱۵ـ اعراف ۴۳/, حجر ۴۷/.
۱۶ـ طور ۲۴/, واقعهٔ ۱۷/, دهر ۱۹/.
۱۷ـ طفات ۴۵/ـ۴۷, ص ۵۱/, طور ۲۳/, زخرف ۷۱, واقعهٔ ۱۸ـ۱۹, دهر ۵/ـ۶, ۱۵ـ ۱۹, نباء ۳۴/, مطففین ۲۵/ـ۲۸.
۱۸ـ ص ۵۱/, طور ۲۲/, الرحمن ۵۲/, ۶۸, واقعهٔ ۲۰/ـ۲۱, مرسلات ۴۲/, نباء ۳۲/.

۱۹ـ بقرهٔ ۲۵/, آل عمران ۱۵/, نساء ۵۷/, صافات ۴۸/ـ۴۹, ص ۵۲/, زخرف ۷۰/, دخان ۵۴/, طور ۲۰/, الرحمن ۵۶/, ۷۰ـ ۷۴, واقعهٔ ۲۲/ـ ۲۳,۳۴, ۳۷, نباء ۳۳/.

۲۰ـ آل عمران ۱۵/, توبهٔ ۲۱/, ۷۲, حدید ۲۰/, مائدهٔ ۱۱۹/, مجادلهٔ ۲۹/, بینهٔ ۸/.
۲۱ـ سجدهٔ ۱۷/.

۲۲ـ بقرهٔ ۲۵/ـ۸۲, آل عمران ۱۰۷/, ۳۶ ـ ۱۹۸, نساء ۱۳, ۵۷, ۱۲۲, مائدهٔ ۸۵/ ـ ۱۱۹, اعراف ۴۲, توبهٔ ۲۲/, ۷۲, ۸۹, ۱۰۰, یونس ۲۶/, هود ۲۳/,۱۰۸, ابراهیم ۲۳/, حجر ۴۸/, کهف ۳/ـ۱۰۸, طهٔ ۷۶, انبیاء ۱۰۲/, مؤمنون ۱۱/, فرقان, ۱۶/,۷۶, عنکبوت ۵۸/, لقمان ۹/, زمر ۷۳/, زخرف ۷۱/, احقاف ۱۴/, ق ۳۴/, فتح ۵/, حدید ۱۲/, مجادله ۲۲/, تغابن ۹/, طلاق ۱۱/, بینهٔ ۸/.

۲۳ـ دخان ۵۶/, (فصلت ۸/, انشقاق ۲۵/, تین ۶/).

منبع: آموزش عقائد ، استاد علامه مصباح یزدی