از روزبه تا سلمان محمدی!

صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)

اوصاف جهنم و اهل جهنم در کلام پروردگار عالم (قرآن)
نویسنده : غریب آشنا - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
 

جهنم در قرآن


دوزخ, جایگاه کافران و منافقاتی است که هیچ نور ایمانی در دلهایشان وجود ندارد (1), و گنجایش آن, چنان است که پس از دربرگرفتن همه تبهکاران, باز هم ((هل من مزید)) می گویند (2)!

سراسر آتش است و آتش, عذاب است و عذاب!! شعله های آتش از هر سو زبانه می کشد و صدای گوش خراش و خشم آلود آنها بر وحشت و اضطراب می افزاید(3)

قیافه ها عبوس و درهم کشیده و سیه و زشت و چروکیده است (4)

و حتی در چهره فرشتگان دوزخیان هم اثری از مهر و عطوفت و نرمی دیده نمی شود (5).

دوخیان با غل و زنجیر و بندهای آهنین, بسته شده اند (6)و آتش, سراپای آنان را فرا گرفته, (7) و خودشان آتش گیرهء آنند (8).

در فضای دوزخ جز آه و ناله و ضجه و فریاد دوزخیان و نهیب دوزخبانان, صدایی به گوش نمی رسد. (9), و بر سر و روی تبهکاران, آب جوشان می ریزند که اندرون آنان را نیز ذوب می کند (10)

و هرگاه از فرط عطش و التهاب, درخواست آب کنند, آب داغ و آلوده و گندیده ای به آنان داده می شود که آن را با حصر و ولع می نوشند(11),

و غذایشان از درخت «زقوم» است که از آتش می روید و خوردن آن بر سوزش اندرونشان می افزاید(12),

و لباسشان از ماده سیاه و چسبنده ای است که خود, موجب غذابشان می گردد (13) و هم نشینان شیاطین و جنیان گنهکارند که آرزوی دوری از آنان را می کنند.(14), و نسبت به یکدیگر نیز لعن و نفرین می فرستند. (15)

همین که بخواهند زبان عذرخواهی به درگاه الهی گشایند فرمان دورباش و ساکت باش, خاموششان می کند(16), پس به دوزخبانان پناه می برند که شما از خدا بخواهید که اندکی از عذاب ما بکاهد, پاسخ می شنوند: مگر خدای متعال, پیامبرانش را مبعوث نفرمود و حجت را بر شما تمام نکرد؟ (17)

بار دیگر, درخواست مرگ می کنند و جواب می شنوند که شما برای همیشه در دوزخ خواهید ماند .(18) و با اینکه مرگ از هر سوی بر ایشان می بارد نمی میرند (19)

و هر چه پوست بدنشان بسوزد بار دیگر پوست نوی می روید و عذابشان ادامه می یابد (20).
از بهشتیان درخواست اندکی آب و خوراک می کنند و پاسخ می شنوند که خدای متعال نعمتهای بعشتی را بر شما حرام کرده است. (21)

و بهشتیان از آنان می پرسند: چه چیز موجب بدبختی شما شد و به دوزختان کشاند؟

می گویند: ما اهل نماز و عبادت خدا نبودیم و به مستمندان کمک نمی کردیم و با تبهکاران هم سو می شدیم و روز قیامت را تکذیب می کردیم. (22)

آنگاه به ستیز با یکدیگر می پردازند (23), گمراه شدگان به گمراه کنندگان می گویند: این شما بودید که ما را گمراه کردید, آنان پاسخ می دهند: شما به دلخواه از ما پیروی کردید. (24)
زیر دستان به زبردستان می گویند: این شما بودید که ما را به این بدبختی کشاندید, آنان پاسخ می دهند: مگر ما به زور, شما را از راه راست بازداشتیم؟ (25)
سرانجام, به شیطان می گویند: این تو بودی که موجب گمراهی ما شدی, و او پاسخ می دهد: خدا به شما وعده راستین داد و نپذیرفتید, و من وعده دروغ دادم پذیرفتید, پس به جای سرزنش من, خویشتن را سرزنش کنید, و امروز هیچ کدام نمی توانیم به فریاد دیگری برسی. (26)
و بدین سان, چاره ای جز تن دادن به کیفر کفر و نافرمانی خودشان نمی بینند و جاودانه در عذاب می مانند. (27)

1- نساء ۱۴۰/ و دهها آیهٔ دیگر.
2- ق ۳۰/.
3- هود ۱۰۶/, انبیاء ۱۰۰/, فرقان ۱۲/, ملک ۷/ـ۸.
4- آل عمران ۱۰۶/, ملک ۲۷/, یونس ۲۷/, مؤمنون ۱۰۴/, زمر ۶۰/.
5- تحریر ۶/.
6- رعد ۵/, ابراهیم ۴۹/, سباء ۳۳/, غافر ۷۱/, ۷۲, الحاقهٔ ۳۲/, دهر ۴/.
7- ابراهیم ۵۰/, فرقان۱۳/, انبیاء ۳۹/, همزهٔ ۶/ـ۷.
8- بقرهٔ ۲۴/, آل عمران ۱۰/, انبیاء ۹۸/, جن ۱۵/, تحریر ۶.
9- فرقان ۱۳/ـ۱۴, انشقاق ۱۱/.
10- حج ۱۹/, ۲۰, دخان ۴۸/.
11- انعام ۷۰/, یونس ۴/, کهف ۲۹/, واقعهٔ ۴۲/ـ۴۴ـ۵۵, محمد ۱۵/.
12- صافات ۶۲/, ۶۶, ص ۵۷/, دخان ۴۵/ـ۴۶, واقعهٔ ۵۲/ـ۵۳, نباء ۲۵/, غاشیهٔ ۶/ـ۷.
13- ابراهیم ۵۰/, حج ۱۹/.
14- زخرف ۳۸/, ۳۹, شعرا, ۹۴/ـ۹۵, ص ۸۵.
15- اعراف ۳۸/ـ۳۹, عنکبوت ۲۵/, احزاب ۶۸/, ص ۵۸/ـ۶۴.
16- مؤمنون ۱۰۸/, روم ۵۷/, غافر ۵۴۲/, مرسلات ۳۵/ـ۳۶.
17- غافر ۴۹/ـ۵۰.
18- زخرف ۷۷/.
19- ابراهیم ۷۷/, طهٔ ۷۴, فاطر ۳۶/.
20- نساء ۵۶/.
21- اعراف ۵/.
22- مدثر ۳۹/ـ۴۷.
23- ص ۵۹/ـ۶۴.
24- اعراف ۳۸/ـ۳۹, صافات ۲۷/ـ۳۳, ق ۲۷/ـ۲۸.
25- ابراهیم ۲۱/, سباء ۳۱/ـ۳۳.
26- ابراهیم ۲۲/.
27- بقرهٔ ۳۹/,۸۱,۱۶۲,۲۵۷,۲۷۵, آل عمران ۸۸۳, ۱۶۶, نساء ۱۶۹/, مائدهٔ ۳۷/, ۸۰, انعام ۱۲۸/, اعراف ۳۶/, توبهٔ ۱۷/, ۶۳, ۶۸, یونس ۲۷/, ۵۲, هود ۱۰۷, رعد ۵/, نحل ۲۹/, کهف ۱۰۸/, طه ۱۰۱, سجدهٔ ۲۰/, مؤمنون ۱۰۳, احزاب ۶۵/, زمر ۷۲/, غافر ۷۶/, زخر ۷۴/, مجادلهٔ ۱۷/, تغابن ۱۰/, جن ۲۳/, بینهٔ ۶/.

منبع: آموزش عقائد ، استاد علامه مصباح یزدی