از روزبه تا سلمان محمدی!

صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)

نتیجه ی راحت طلبی و اعتماد به دشمن
نویسنده : غریب آشنا - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
 

شاه سلطان حسین

شاه سلطان حسین، نهمین پادشاه سلسله صفویه بود. شاه سلیمان پدر شاه سلطان حسین به درباریانش گفته بود اگر طالب آسایش هستید، بعد از من پسرم "میرزا حسین" را به سلطنت برگزینید و اگر جویای نام و تعالی و افتخار هستید  فرزند دیگرم "میرزا مرتضی" را بر تخت بنشانند.

پس از مرگ شاه سلیمان، امرای مرعوب و مقهور و راحت طلب ،میرزا حسین را بر یک فرمانروای کاردان و سلحشور ترجیح دادند.

شاه سلطان حسین که دست پروده زنان حرمسرا و غلاملان دربار بود ، پس از به سلطنت رسیدن، میدان سیاست و اداره کشور را به همان افراد راحت طلبی سپرد که مطابق طبع خویش، وی را برگزیده بودند.


انتخاب حسین میرزای ضعیف النفس و جلوس او بر تخت شاهی و احاطه وی توسط مشاوران، وزیران و امرای بیکفایت و ترسو باعث به هم ریختگی اوضاع داخلی کشور شد و ایران در هرج و مرج فرو رفت و بیگانگان نیز جرات پیدا کرده و امیراتوری روسیه در شمال، امپراتوری عثمانی در غرب و کشورهای استعمارگر اروپایی از جمله انگلیس در جنوب دست به تهدید و حمله زدند و روس ها حتی سواحل دریای خزر تا گرگان فعلی را به تصرف خود در آوردند.

در این میان، طغیان «هوتک افغان»، خانمان برانداز شد. وی پس از فتح کرمان با 25 هزار جنگجوی افغان، به سوی پایتخت (اصفهان) حرکت کرد. اما شاه سلطان حسین بجای مقابله، تصمیم گرفت با مذاکره، او را با پانزده هزار تومان منصرف کند، اما وی پیشنهاد شاه مفلوک را نپذیرفت.

هنگامی که لشگریان هوتک افغان تا «گلون آباد» ، دو فرسخی اصفهان، پیشروی کردند، شاه سلطان حسین که لشکر قدرتمند صفویه را بر باد داده بود، باز هم در فکر مذاکره و باج دادن به لشکر دشمن بود و از اتاق و حرمسرای خود خارج نشد.

لشکر افغان، پس از تسخیر «فرح آباد » و «جلفا» اصفهان را محاصره کردند. مردم اصفهان علی رغم اینکه دچار قحطی و مرگ و میر شده بودند، گروهی از قشون دشمن را کشتند و شاه و درباره را نیز به جنگ ترغیب و تحریک کردند. اما امرا و وزیران خود فروخته که وعده مقام و منصب دریافت کرده بودند، مانع از مقابله با قشون هوتک خان  شدند و حتی یکی از امرای که از خود رشادت نشان داده بود را نیز مسموم کردند.

در این میان، فرستادگان و گروه های مذاکره کننده ی شاه سلطان حسین، به سوی دشمن رفته و مرتب امتیاز می دادند.

سرانجام ، پس از هفت ماه محاصره اصفهان، شاه سلطان حسین پیغام فرستاد که آنچه می خواستی انجام دادم. و هوتک خان در جواب او پیغام داد:  دیگر چیزی نداری که ببخشی و بدینسان شاه سلطان حسین ذلیلانه به اردوگاه هوتک افغان رفت و پس از معطلی بسیار، تاج شاهی ایران را بر سر او نهاد و دختر خودش را نیز به عقد وی درآورد.

فردای آن روز به دستور شاه سلطان حسین مخلوع، عده ای در شهر، برای خوشایند دشمن، حتی مشغول لعن و توهین به مذهب تشیع شدند و سپس لشکر افغان ها وارد اصفهان شده و شهر را به تصرف در آورد و بر اریکه سلطنت صفوی جلوس کرد.

هوتک افغان، صدها زن شاه صفوی را تصرف کرده و قریب 200 تن از فرزندان و بستگانش را کشت و چندی بعد خود شاه را نیز در کمال ذلت و خواری به قتل رساند.

و بدین سان شاه سلطان حسین و امرای او نتیجه انحطاطی که از مدتها پیش بخاطر راحت طلبی و ترس از جنگ و اعتماد به دشمن به منصه ظهور رسیده بود را به بهای جان و مال و زن و فرزندانشان پرداختند.

منبع: نشریه عبرتهای عاشورا