فضیلت علمای شیعه

امیرالمومنین فرمودند:

هرکه پیرو و شیعه ما بوده و عالم به دستورات ما باشد ، و پیروان ضعیف و ناتوان ما را از تاریکی جهل و نادانی با نور علم و دانشی که به او عطا نموده ایم خارج سازد ، روز قیامت تاجی از نور بر سر دارد و تمامی اهل آن ساحت را روشن سازد ، و نیز جامه ای دارد که تمام دنیا با ذره ای از رشته و نخ آن برابری نمی کند. سپس نداکننده ای فریاد برآورد:

ای بندگان خدا این فرد دانشمند ، یکی از شاگردان علمای آل محمد است!!

و بدانید افرادی که در این سرا با توسل به نور دانش او ، از حیرت جهل و نادانی برون رفته اند، در آن سرا نیز به کمک نور او از تمام عرصه ها به بهشت های دور رهنمون شوند. پس به هرکه در دنیا خیری آموخته ، و قفل جهل و نادانی از قلبش گشوده ، و یا شبهه ای را برایش روشن و آشکار ساخته ، همه و همه را از آن عرصه ها خارج می سازد.

 

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:

جمعی از دوستداران آل محمد [از نظر علمی] مسکین و فقیرند ، همان گروهی که در برابر دشمنان ما ناتوان بوده و مورد اعتراض و ملامت و طعن مخالفان واقع می شوند ، بنابراین یاری و مساعدت نمودن به این فقرا افضل و برتر از کمک کردن به فقرای بی مال و ثروت است. و هر که از این جماعت دستگیری نموده و با سلاح علم و برهان در برابر دشمن نیرو بخشد و فقر و عجز آنان را برطرف نموده و بر دشمن چیره گرداند ، خداوند متعال نیز آنان را پیوسته در مقابل دشمنان پیروز نموده و عجز و ناتوانی را بر مخالفینشان مستولی فرماید.

 

امام صادق علیه السلام فرمودند:

علمای شیعه ما همچون مرزداران ، مانع یورش شیاطین به شیعیان ناتوان شده و جلوی غلبه ناصبان شیطان صفت را می گیرند. پس بدانید هر که اینگونه در مقام دفاع از شیعیان برآید فضیلتش از جهادکننده با روم و ترک و خزر هزاران بار بیشتر است زیرا او از دین و آیین شیعیان ما دفاع می کند و این از جسم آنان!

 

منبع: کتاب شریف احتجاج ، شیخ طبرسی(ره)

/ 2 نظر / 34 بازدید
ریحان

استاد با تبادل لینک موافقی؟