علم و حکمت

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند:

الحکمة ضالة المومن ، فخذ الحکمة و لو من اهل النفاق!

علم و حکمت گمشده مومن است ،

پس علم و حکمت را اخذ کنید ولو از اهل نفاق!

/ 2 نظر / 35 بازدید
مرتضی

البته که حق با شماست و انسان نمیتونه همه صفات خدا را به راحتی در خودش جمع کنه اما تا حدی بسیاری کرده اند هر کدام از انبیا یک خصیصه را داشتند یا چندتا یا مجموعه از این صفات را اما با روش الان مروجان دین نمیشه کسی را که اصلا از دین و مرد خدا و روحانی بدش میاد نشوند و براش صحبت کرد بایستی در قالب داستان مفاهیم را انتقال داد در حدیث عنوان بصری امام صادق هم در سطحی از همین روش بهره برده و برای دادن صفات مومن واقعی به عنوان بصری یهش فرموده تصور کن بنده هستی ! نه بنده خدا منظورش برده و نوکره که در اون زمان رایج بوده یا خداوند در بخشی از زندگی انبیا اونها را به چوپانی می گمارده تا حس راهنما و دلسوزی اونها قوی بشه و قبل از امدن به جامعه تجربه کسب کنند البته که انسان قابل قیاس با ادم نیست اما هدف کسب تجربه و گرفتن الهامه ممنون از بذل محبت شما

غزل

اخه سخته علم [نگران][خجالت][خجالت][تعجب]