کشتن پروانه

برای کشتن پروانه ، او را له نکن!

بالهایش را بچین!

خاطرات پرواز

او را خواهد کشت!!!

پروانه

/ 5 نظر / 7 بازدید
باشو

سلام امیدوارم بغض عاشورا تبدیل به بارش رحمت الهی دردلت باشد.التماس دعا

دریا

آسمان ، یا که قفس !؟ چه فرقی دارد سر پرواز نداریم که بی‌بال و پریم !!

سارا

بابا ای ول سید تا ما بودیم که از این چیزا نمی نوشتی خیلی قشنگه

صغري رنجبران

براي كشتن پروانه لازم نيست لهش كني ،فقط كافيه از گلش دورش كني!