مراقب باشیم

مراقب باشیم آنچه که بر سر سفره هایمان می خوریم شرافتمان مباشد!!!

/ 10 نظر / 7 بازدید
شقایق

جمله خیلی زیبایی بود [تایید]

باشو

سلام .اتفاقا الان این پست قبلی تون رو همین سفره رو جواب دادم هرلقمه ای را خوردن ویه توجیهی هم برای خودمون لحاظ کردن ان می شود کسی که تادیروز بادوزانوی ادب دربرابرولی فقیه خودمی نشست الان برایش سینه سپردرمقابلش می ایستد...امان ازلقمه[گل]خیلی به نفع ماشد یکهفته دور میمونی نکات ارزشمندی میاری وسط...ممنون

باشو

واه من کی همچی حرفی زدم ؟استغفرالله ...منوببخش اگه نظرم این معنی روداده من میگم یکهفته میری مطالب وزین میاری یعنی مشغله باعث نشد سرسری حرفی بنویسی...نه اینکه اونابدبوده ایناخوب ...[گل]

باشو

خداروشکر باسرکارگذاشتنم تومیخندی خیلی خوشحالم تونخندی کی بخنده؟

پرتو

سلام... اول اینکه ممنون بهم سرزدین دوم اینکه مطلبتون زیبا بود سوم اینکه بااجازه لینکتون میکنم[پلک]

عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل] موضوع خوب و بجائست ممنون خدا کنه که بیشتر این موضوع رو رعایت کنیم[لبخند]

مهدیس

الهی آمین[گل][گل][لبخند][گل][گل]

حسام یزدی

داداش گلم سلام سلام اپم تشریف بیار دیگه ای بابا