/ 4 نظر / 35 بازدید
زلال

امام حسين(ع) فرمود: عاقل، با کسي که مي­ترسد او را دروغگو پندارد هم­سخن نمي­شود، از کسي که مي­ترسد او را رد کند درخواستي نمي­کند، به کسي که مي­ترسد او را بفريبد تکيه نمي­نمايد و به کسي که به اميد او اطميناني نيست اميد نمي­بندد.

بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد التماس دعا

مریم

گفته اند گنه عاشقان عشق است ياحسين ما را گنه كار خود گردان

فاطمه

من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم نام مرا گذاشتند با جنبه....بی آنکه بدانند، خندیدم تا کسی صدای شکسته شدن قلبم را نشنود...