مناجات امیرالمومنین علی علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ

 

خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان، مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد

 

وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً

 

و از تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار پشت دست خود را ، و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى

 

وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسیماهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّواصى وَالاَْقْدامِ

 

و از تو امان خواهم در روزى که شناخته شوند جنایتکاران به سیما و رخساره شان و بگیرندشان به پیشانیها و قدمها

 

وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَجْزى والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَیْئاً اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ

 

و از تو امان خواهم در آن روزى که کیفر نبیند پدرى بجاى فرزندش و نه فرزندى کیفر شود بجاى پدرش، براستى وعده خدا حق است

 

وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ الظّالِمینَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدّارِ

 

و از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد ستمکاران را عذرخواهیشان و بر ایشان است لعنت و ایشان را است بدى آن سراى

 

وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً وَالاَْمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

 

و از تو امان خواهم در روزى که مالک نیست کسى براى کسى دیگر  چیزى را و کار در آن روز بدست خدا است

 

وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخیهِ وَاُمِّهِ وَاَبیهِ وَصاحِبَتِهِ وَبَنیهِ لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَاءْنٌ یُغْنیهِ

 

و از تو امان خواهم در آن روزى که بگریزد انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش
براى هرکس از ایشان در آن روز کارى است که (فقط) بدان پردازد


وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدى مِنْ عَذابِ یَوْمَئِذٍ بِبَنیهِ وَصاحِبَتِهِ وَاَخیهِ وَفَصیلَتِهِ الَّتى تُؤْویهِ
وَمَنْ فِى الاَْرْضِ جَمیعاً ثُمَّ یُنْجیهِ کَلاّ اِنَّها لَظى نَزّاعَةً لِلشَّوى

 

و از تو  امان خواهم در آن روزى که شخص جنایتکار دوست دارد که فدا دهد از عذاب آن روز پسرانش و همسرش و برادرش
و خویشاوندانش که او را در پناه گیرند و هر که در زمین هست یکسره که بلکه او را نجات دهد،
هرگز که جهنم آتشى است سوزان که پوست از سر بکند

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْمَوْلى وَاَ نَا الْعَبْدُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْعَبْدَ اِلا الْمَوْلى

 

مولاى من ،مولای من،
تویى مولای من و منم بنده
و آیا رحم کند بر بنده جز مولا و آقای او ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْمالِکُ وَاَ نَا الْمَمْلُوکُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَمْلُوکَ اِلا الْمالِکُ

 

مولاى من، اى مولاى من ،
تویى مالک و منم مملوک
و آیا رحم کند بر مملوک جز مالک ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْعَزیزُ وَاَ نَا الذَّلیلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الذَّلیلَ اِلا الْعَزیزُ

 

مولاى من اى مولایم
تویى عزیز و منم خوار و ذلیل
و آیا رحم کند بر شخص خوار جز عزیز ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْخالِقُ وَاَ نَا الْمَخْلُوقُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ اِلا الْخالِقُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى آفریدگار و منم آفریده
و آیا رحم کند بر آفریده جز آفریدگار ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْعَظیمُ وَاَ نَا الْحَقیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْحَقیرَ اِلا الْعَظیمُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى بزرگ و منم ناچیز و حقیر
و آیا رحم کند بر ناچیز و حقیر جز بزرگ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْقَوِىُّ وَاَ نَا الضَّعیفُ وَهَلْ یَرْحَمُ الضَّعیفَ اِلا الْقَوِىُّ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى قوی ونیرومند و منم ناتوان
و آیا رحم کند بر ناتوان جز قوی و نیرومند ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْغَنِىُّ وَاَ نَا الْفَقیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْفَقیرَ اِلا الْغَنِىُّ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى بى نیاز و منم نیازمند
و آیا رحم کند بر نیازمند جز بى نیاز ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْمُعْطى وَاَنَا السّاَّئِلُ وَهَلْ یَرْحَمُ السّاَّئِلَ اِلا الْمُعْطى

 

مولاى من اى مولاى من
تویى عطابخش و منم سائل
و آیا رحم کند بر سائل جز عطاکننده  ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْحَىُّ وَاَ نَا الْمَیِّتُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَیِّتَ اِلا الْحَىُّ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى زنده و منم مرده
و آیا رحم کند مرده را جز زنده ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْباقى وَاَ نَا الْفانى وَ هَلْ یَرْحَمُ الْفانىَ اِلا الْباقى

 

مولاى من اى مولاى من
تویى باقى و منم فانى
و آیا رحم کند بر فانى جز خداى باقى ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الدّاَّئِمُ وَاَ نَا الزّاَّئِلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الزّآئِلَ اِلا الدَّّائِمُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى همیشگى و منم زوال پذیر
و آیا رحم کند بر زوال پذیر جز خداى همیشگى ؟

 

مَوْلا ىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الرّازِقُ وَاَ نَا الْمَرْزُوقُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْزُوقَ اِلا الرّازِقُ

 

مولاى من اى مولاى من تویى روزى ده و منم روزى خور
و آیا رحم کند روزى خور را جز روزى ده ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَالْجَوادُ وَاَ نَاالْبَخیلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْبَخیلَ اِلا الْجَوادُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى سخاوتمند و منم بخیل
و آیا رحم کند بر بخیل جز سخاوتمند ؟

 

مَوْلاىَ یامَوْلاىَ اَنْتَ الْمُعافى وَاَ نَا الْمُبْتَلى وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُبْتَلى اِلا الْمُعافى

 

مولاى من اى مولاى من
تویى عافیت بخش و منم گرفتار
و آیا رحم کند بر شخص گرفتار جز عافیت بخش ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْکَبیرُ وَاَ نَا الصَّغیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الصَّغیرَ اِلا الْکَبیرُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى بزرگ و منم کوچک
و آیا رحم کند بر کوچک جز بزرگ ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْهادى وَاَ نَا الضّاَّلُّ وَهَلْ یَرْحَمُ الضّاَّلَّ اِلا الْهادى

 

مولاى من اى مولاى من
تویى راهنما و منم گمراه
و آیا رحم کند بر گمراه جز راهنما ؟

 

مَوْلاىَ یامَوْلاىَ اَنْتَ الرَّحْمنُ وَاَ نَا الْمَرْحُومُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْحُومَ اِلا الرَّحْمنُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى بخشاینده و منم بخشش پذیر
و آیا رحم کند بخشش پذیر را جز بخشاینده ؟

 

مَوْلاىَ یامَوْلاىَ اَنْتَ السُّلْطانُ وَاَ نَا الْمُمْتَحَنُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُمْتَحَنَ اِلا السُّلْطانُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى سلطان و منم گرفتار آزمایش
و آیا رحم کند به بنده گرفتار آزمایش جز سلطان ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الدَّلیلُ وَاَ نَا الْمُتَحَیِّرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُتَحَیِّرَ اِلا الدَّلیلُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى دلیل و راهنما و منم متحیر و سرگردان
و آیا رحم کند سرگردان را جز راهنما ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْغَفُورُ وَاَ نَا الْمُذْنِبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُذْنِبَ اِلا الْغَفُورُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى آمرزنده و منم گنهکار
و آیا رحم کند گنهکار را جز آمرزنده ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْغالِبُ وَاَ نَا الْمَغْلُوبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَغْلُوبَ اِلا الْغالِبُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى غالب و منم مغلوب
و آیا رحم کند بر مغلوب جز غالب ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الرَّبُّ وَاَ نَا الْمَرْبُوبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْبُوبَ اِلا الرَّبُّ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى پروردگار و منم پروریده
و آیا رحم کند پروریده را جز پروردگار ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْمُتَکَبِّرُ وَاَ نَا الْخاشِعُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْخاشِعَ اِلا الْمُتَکَبِّرُ

 

مولاى من اى مولاى من
تویى خداى با کبریا و بزرگمنش و منم بنده فروتن
و آیا رحم کند بر فروتن جز خداى بزرگمنش ؟

 

مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اِرْحَمْنى بِرَحْمَتِکَ وَارْضَ عَنّى بِجُودِکَ وَکَرَمِکَ وَفَضْلِکَ

 

مولاى من اى مولاى من
به من رحم کن به رحمت خود و خوشنود شو از من به جود و کرم و فضل خود

 

یا ذَاالْجُودِ وَالاِْحْسانِ وَالطَّوْلِ وَالاِْمْتِنانِ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ

 

اى صاحب جود و احسان و نعمت و امتنان به رحمتت اى مهربانترین مهربانان!
/ 25 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حدیث اقا

خیلی زیبا وجالب بود ای کاش می شد حفظ کرد/موفق باشید

فرزاد

سلام دوست عزیز ما رو فراموش کردید حق دارید پیرمردا رو از یاد ببرید انشاله هر جا و مشغول به انجام هر کاری که هستید ، همواره سالم و کامروا باشید دورادور ، عرض ادب و ارادت ما رو پذیرا باشید [گل][گل][گل]

فرزاد

اگه اشتباه نکنم این مناجات بسیار زیبا ظهر روزهای جمعه از شبکه های سیما پخش میشه ، با صدایی بسیار زیبا و طنین انداز در روح و روان انسان انتخاب این پست ، نمایانگر حسن سلیقه و سلامت روح و روان شماست امیدوارم همیشه قلمتون استوار و وجودتون برقرار باشه به امید دیدار [قلب]

فرزاد

بارالها ، دل هاي ما را به باطل ميل مده پس از آنكه به حق هدایت فرمودي و به ما از لطف خويش اجر كامل عطا فرما كه همانا تويي بخشنده مهربان! بارالها ما به تو ايمان آورديم ، تو از گناهان ما درگذر و در حق ما لطف و مهربانی فرما كه تو بهترين مهربانان هستي ! بارالها تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتي عطا فرما و بر ما وسيله رشد و هدايتي كامل مهيا ساز ! آمین یا رب العالمین!

نفیسه

این مناجان اکثرا روزهای جمعه شبکه 5 قبل از اذان ظهر پخش میکنه خیلی قشنگه من خیلی دوسش دارم[مغرور][لبخند]

سارا

سلام دوست عزیز مطلب بسیار زیبایی رو انتخاب کردین و نو شتین این دعا روزهای جمعه از شبکه های مختلف پخش میشه من عاشق متن مناجات نامه هستم خیلی قشنگه دستتون درد نکنه التماس دعا

سحر

سلام عالی بود !!! به منم سر بزن خوشحال می شم...منتظرم ..[قلب]