تهنایی

تهنایی

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد

وسعت تنهاییم را حس نکرد

در میان خنده های تلخ من

گریه پنهانیم را حس نکرد

در هجوم لحظه های بی کسی

درد بی کس ماندنم را حس نکرد

آن که با آغاز من مانوس بود

لحظه پایانیم را حس نکرد

/ 29 نظر / 56 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ف.آ

ضمنااگراينطورباشه چه بسا آدمهايي كه درطول تاريخ شكنجه هايي بسياربزرگتر متحمل شدند كه مصيبت ائمه درمقابلش هيچه حتي پيامبري مث زكرياكه با اره بريده شدغربت اون بزرگان ازجنسي كه ماميپنداريم نيست مسلما نيست واين از گفته هاي خود اونها كاملا واضح وبديهيه وهمينطورباهدف وسيرحركتي اونها وحتي عنواني كه ماميذاريم روشون واونارو ائمه وپيشوايان ميناميم كسايي كه بايد شيعه شون باشيم مشايعتشون كنيم ولااقل پاجاي پاي اونا بذاريم.اينكه هرمعصومي كه اومد براي عموم مردم غريب بود وفقط بعدشهادتش براش نك وناله راه مينداختد ايااين براي ما درس عبرت نيست؟

ف.آ

ولابدامام زمان هم وقتي ميان ابتدائابراي عموم مردم غريب خواهندبود چراكه پيشواي زمان خودشون وحرفهاشون مطابق بازمان خودشونه كه عهدآخره وقراره مسايل مخفي كه هزاران سال پنهان مونده وقرآني كه مهجوربوده مورداستفاده عملي قراربگيره وگفته ميشه ايشون قرآن جديد مياره چراكه تفسيري مطابق باعهدخودش ارايه ميد.اينكه اوناخودشون ميگندكه شيعه ما فقط در عمله وكسيكه شعارميده شيعه نيست وبارها ديديم كه ائمه اونايي كه ادعاداشتند رومورد مذمت وسرزنش قرارميدادند(باسكوت وياكلام)...وميفرمودنددر درگاه ما شعار وتعصب جايگاهي نداره..برفرض كه شخصي به اسم عمرياابوبكروپيروانش حضرت فاطمه رومورد ازاروشكنجه دادن چي برمعرفت ماافزوده شد ازدونستن اين؟واياممكنه معصوم حرفي بزنه كه ماازش بهره ه اي نبريم وفقط نك وناله ودوري از وحدت وسوق به سمت كثرت رو به ارمغان بياره؟وچي اين وسط پنهان مونده؟غربت عميق اون بزرگواران درزمان حيات خودشون!

ف.آ

ودوست مهربان "حديث آقا"هم من نديدم پاسخ بدند وايشون هم گوياسوال مطرح كردند ودرپاسخ ايشون گفتند:ازاهل فن بپرس؟ اها فن راويان روايات جعليند ياراويان رواياتي كه برمعرفت مااز خداوپيغمبروائمه مي افزايد؟! اشكي كه معصوم ياعالم ميريزه بااشكي كه ازسرجهل ريخته ميشه برابره؟ آياانان كه ميداننندباانانكه نميدانندبرابرند؟

هانا

بامش که نه.. اما برفش بیشتر است مرد کارتون خواب کنار خیابان. ســــــــلام خوبی؟ آپم خوشحال میشم سر بزنین

محمد

خیره داداش نبینم غمتو

مهاجر زمان

این پستتون محشر بود هم عکسش هم متنش(همون شعرش) [دست][دست]

مریم

چه ارتباط عمیقی بین پست و متن هست

asma

ممنون.عالی بود

زهــــــــــــره

انقدر تنها شدم که اگه یه پشه بیاد تو اتاقم عمراً بزارم بره بیرون ... [گل][گل]