/ 11 نظر / 60 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مادر

سلام غريب آشنا خدا را من برايت آرزو دارم ... كه در هر عالمي باشي برايت بال پرواز است خداي راحم و رحمان هم او كه بنده نواز است [گل]

ammeh

خداچنان پری بهت عنايت كند كه ازخوشحالی تو من پربگيرم. بحق محمد وال محمد [گل][گل][گل][قلب][لبخند][گل][گل][گل]

ammeh

سلام رسيدن بخير ،زدی عمدا ًپاشو ناكاركردي؟ [گل][گل]

ammeh

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن اشک را چون لعل پروردن بخوناب جگر دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن آب حیوان یافتن بیرنج در ظلمات دل زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن از برای سود، در دریای بی پایان علم عقل را مانند غواصان، شناور داشتن گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن چشم دل را با چراغ جان منور داشتن در گلستان هنر چون نخل بودن بارور عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن همچو مور اندر ره همت همی پا کوفتن چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن

زلال

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی است.لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی. پرهایش را بزن ... خاطره پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره‌ها پرت کند . [ناراحت]

مریم

اگه به آينده اميدوار باشه حتما پرواز را ياد ميگيره

ammeh

به جای زاهدان با جانماز و شانه در مسجد نشستم با شراب و شاهد و پیمانه در مسجد نشستم با همه بدنامی ام نزدیک محرابی بنا کردم کنار منبری میخانه در مسجد موذن گفت حد باید زدن این رند مرتد را مکبر گفت می آید چرا دیوانه در مسجد دعاخوان گفت کفر است و جزایش نیست کم از قتل به جای ختم قرآن خواندن افسانه در مسجد همه در خانه ی تو خانه ی خود را علم کردند کمک کن ای خدا من هم بسازم خانه در مسجد اگر گندم بکارم نان و حلوا می شود فردا به وقت اشکباری چون بریزم دانه در مسجد اگر من آمدم یک شب به این مسجد از آن رو بود که گفتم راه را گم کرده آن جانانه در مسجد دلم می خواست می شد دور از این هوها ، هیاهوها بسازم زیر بال یاکریمی لانه در مسجد

مهدخت

بالهایم شکسته اند کاش بدوش بکشی مرا گاهی که خسته ام از پرواز رویاهایم