خمره ادکلن

بعضی ها عادت دارند شب ها تو خمره ادکلن بخوابند!!!

چون وقتی که از جایی رد میشند تا چندین دقیقه بعد هم میشه بوی ادکلنشون رو حس کرد!

 

خمره ادکلن

(بیچاره اونایی که به بوی ادکلن حساسند! ناراحت)

/ 18 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

وانا خوندم[عصبانی] عطرهایی که من میزنم همشون خوشبوان.[فرشته]

وانا

البته همه ی عطرها مال منه وقتی میخرم همه میگن یاسی تو چقدر ولخرجی ولی بعد تنها کسی که استفاده نمیکنه خودم هستم جون مادرت این نظر رو بعد خوندن پاک کن دعوا نشه تو خونه مون [نیشخند][اضطراب]

ستاره

اگه عطرش خوشبو باشه خیلی خوبه که! من دوست دارم

وانا

وای خاک به سرم تارزان جان شوخی نکن پاکش کن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![کلافه][کلافه][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش][زودباش]

وانا

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک]

وانا

[عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]

لب خندان

ای بابا این که خیلی خوبه من وقتی شخصی که بوی عطر بسیار خوشبویی میده از کنارم رد میشه کلی ذوق میکنم و کلی احساس خوبی بهم دست میده. ببخشین ها اما من ترجیح میدم با کسی باشم که تو خمره ادکلن بخوابه تا اینکه بوی بد عرق بده[نیشخند]

دریا

مثل اینکه تو محیط بسته بوی فجیع عرق بدن رو تحمل نکردی که حاضر باشی خودت یه خمره ادکلن به طرف هدیه بدی!!![وحشتناک]