فی القصاص حیاة!

قصاص کنند هوووووو میکنن!

قصاص نکنند هووووووو میکنن!

اسیدپاش رو میخوان ادبش کنند مدافع حقوق بشرهای جنایتکار میشن!

اسیدپاش رو رها کنن...

هنوز ماجرای دفاع جانانه ی حقوق دانان و روانشناسان و شهروندان محترم از آقا مجید اسیدپاش رو از یاد نبرده ایم!

کاش اونروز بیشتر به قصاص فکر میکردند!

کاش کاری میکردند که حادثه تلخ صورت آمنه باز تکرار نمی شد!

فی القصاص حیاة یا اولی الابصار

در قصاص حیات و زندگانی است ای صاحبان خرد!

آمنه امروز میگوید: اشتباه کردم مجید را بخشیدم...!

(امروز کدام طرف میدان بازی میکنند آن حقوق بشر و حقوقدانان و شهروندان محترم؟!!)افسوس

مطلب مرتبط: موج سواری اسیدپاشی

/ 2 نظر / 92 بازدید
haniyeh

اسید پاش باید قصاص بشه....... باید زنده زنده تو چشاش اسید بریزن..... ادم امنیت نداره از در خونه بره بیرون.....