/ 6 نظر / 108 بازدید
عمه

عیدت همیشه مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

زلال

یک صبحدم نثار تو گل های یاس را ازشاخه چیده ام اینک همیشه یاد تو را می پراکند یاس سپیده دم [گل][گل][گل][لبخند]

زلال

سلام چرا در مورد مطلب سیاه وسفیدنظر نداده بودی دوست داشتم نظرتو بدونم [گل][گل][گل]

هزاران گنج

در ضمن مطلبم هنوز ویرایش نشده بود آن جمله را که گفتی حذف کردم آن موقع که آمدی خودم داشتم میخواندم تا ویرایش کنم [نیشخند]از انتقاد امروزت ناراحت نیستم ولی از لشکرکشی هفته قبل خیلی ناراحتم تو آدم خوبی نیستی به اسم دین قلبم را شکسته بودی با آن کارت -تو را به همه مقدسات و خدا -واگذار میکنم تا به سزای عملت برسی هرگز نمی بخشمت.[ناراحت][گریه]