تا آخرین قطره خون ایستاده ایم!

استاد شهید مطهری(ره)

استاد شهید مطهری(ره)

شهادت و در خون خود غلتیدن هنر مردان خداست!!!

/ 7 نظر / 17 بازدید
عمه

ماراست قامتان همیشه تاریخ هستیم تا شهادت[گل]

زلال

قسمتی از نوشته های نادر ابراهیمی "شرط رسیدن به قله ، راه افتادن از پای قله است . من جهان وطن هایی را که گمان می کنند همیشه بیگانگان به کمک احتیاج دارند نه خودی ها ، نمی فهمم و بیش از این ، آنها را متقلب های بزرگی هم می شناسم که فوق العاده بزدل اند و بر جامه بزدلی هاشان ، نام جهان وطن می گذارند . اینها همه شبه روشنفکران خود ما هستند که دلشان برای لومومبا شور می زند ." اما برای بزرگان وطن خودمان ،هرگز!

محمد

بکشید ما را ملت ما بیدار تر میشود

sahari

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت] کی به فکر ماست داداش؟....

اوقدردان

مسافر پرواز رمضان پروازت بی خطر امیدوارم تو شه ات فراوان باشد و سهم سوغات من دعای شب قدرت حلول ماه رمضان بر شما و خانواده ی محترم مبارک

رندك

فك نميكنم ديگه اين عكسرو يادم بره