سوال یک بزدل ترسوی جهنمی کم سواد بی شناسنامه یارانه بگیر!

 

 آیا همینطور که مردم باید احترام رئیس جمهور را نگه دارند و به او بی احترامی نکنند؛

آیا یک رئیس جمهور می تواند به مردم توهین کند؟

من از جنس همین مردم هستم .

به ایشان در عملکرد اقتصادیش / مذاکرات هسته ایش / و سیاست خارجیش انتقاد دارم.

آیا ایشان حق دارد اینطور به من توهین کند؟

آیا جایی هست که به خاطر توهین یک رئیس جمهور به آنجا شکایت کرد؟

منبع: عبرتهای عاشورا

/ 3 نظر / 27 بازدید
عمه

خب فرض مابراین میذاریم که انشاالله گربه است[لبخند]

برو همونجا شکایت کن که به مردم می گفت بزغاله عزیزم همچین ژست مظلومانه هم نگیرید که بهتون نمیاد