فضائل شیعه

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، نماز و روزه او مورد قبول است و دعایش مستجاب می گردد.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، ملائکه برای او طلب آمرزش و مغفرت می کنند و درب‌های هشتگانه بهشت بر روی او گشوده می‌شود، تا از هر دری که می‌خواهد، بدون حساب وارد شود.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، خداوند در قیامت، نامه اعمالش را به دست راست او خواهد داد و حسابرسی از او، مثل حسابرسی از پیامبران است.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، خداوند سکرات و سختی‌های مرگ را بر او آسان می کند و قبرش را برای او، باغی از باغ‌های بهشت قرار می دهد.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، خداوند به تعداد هر رگی که در بدن اوست، حورالعین به او می‌بخشد و شفاعتش در مورد هشتاد نفر از اقوام و نزدیکانش پذیرفته می‌شود و به تعداد هر مویی که در بدنش روییده، حوریه و شهری در بهشت برای او خواهد بود.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، خداوند فرشته مرگ را هنگام جان دادن، به صورتی نزد او می فرستد که به نزد پیامبران می فرستد و ترس نکیر و منکر را از او برمی‌دارد و چهره‌اش را سفید و نورانی می‌گرداند و او را با حمزه سیدالشهداءعلیه السلام محشور می فرماید.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، خداوند حکمت را در دل او ثابت قرار می‌دهد و زبانش را به درستی و راستی گویا می کند و از لغزش و خطا محافظتش می‌فرماید و درهای رحمت خود را می گشاید.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، در آسمان و زمین اسیر عشق او نامیده می‌شود.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، فرشته‌ها از زیر عرش صدایش می کنند و می گویند: ای بنده خدا! عملت را از نو شروع کن که خداوند تمام گناهان تو را بخشیده است.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، در صحرای محشر، همانند ماه شب چهارده، نورانی وارد می‌شود.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، تاجی برسرش گذاشته و لباس‌های عزت بر وی پوشانیده می شود.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، همانند برق جهنده از پل صراط می گذرد.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، از آتش جهنم در امان خواهد بود و اجازه عبور از صراط به وی داده می‌شود و برای او حسابرسی نیست و دیوان عمل او را باز نمی کنند و اعمال او را نمی سنجند و به او می‌گویند که بدون حساب داخل بهشت شود.

بدانید! هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد، فرشتگان با او مصافحه می‌کنند و پیامبران‌علیهم السلام او را زیارت می‌نمایند و خداوند متعال آرزوهایش را برآورده می‌سازد.

هرکس خاندان محمد علیهم السلام را دوست بدارد، از حسابرسی و سنجش اعمال و لغزش از پل صراط، در امان خواهد بود.

هر کس بر دوستی خاندان محمد علیهم السلام بمیرد، من ضامن همنشینی او با پیامبران، در بهشت هستم.

دوری کنید از اینکه بر دشمنی خاندان محمد علیهم السلام بمیرید، چون بوی بهشت را استشمام نخواهید کرد.

ابو رجاء گفت: حماد بن زید به محبت خاندان محمد علیهم السلام افتخار می کرد و می گفت: اصل قبولی اعمال این است.»

(1) ظاهرا سوال اعتراض گونه بوده!


منبع: فضائل شیعه، تالیف:شیخ صدوق(ره) ، ترجمه: لطیف و سعید راشدی

/ 0 نظر / 5 بازدید