بد حجابی یا برهنگی فرهنگی

در جامعه ای که عبور از چراغ قرمز منع می شود

چگونه با عبور از خط عفاف برخورد نمی شود؟!!

«شهید بهشتی»

 

به خاطر موج شدید بدحجابی و برخورد به جا و مناسب مسئولین عزیز با این موج بی بندوباری بر آن شدیم وبلاگی با نام بد حجاب تاسیس کنیم!

پیشاپیش از همکاری و نظرات و انتقادات سازنده تون تشکر میکنم!

/ 5 نظر / 26 بازدید
شاهد

سلام علیکم همسنگر تقدیم با جانبازان سر قرارز ایران زمین اگر با تخت وویلچر همنشینی شکوه باور سبز زمینی همیشه پرچم دراهتزازی نماد غیرت این سرزمینی به روزم و منتظر حضورتون یا زهرا س [گل][گل][گل]

عمه

رفیقان قدر یکدیگر بدانید چو معلوم است شرح از بر مخوانید مقالات نصیحت گو همین است که سنگ انداز هجران در کمین است

انسان

واقعا[تعجب] یعنی قرمز مهمتره..[تعجب][گل]

گریه های امپراتور

http://www.snn.ir/NSite/FullStory/Video/?Serv=12&Id=266533&Sgr=137 این کلیپ را از دست ندین خیلی جالب بود.